Vaše vzkazy
Praktická teorie - Zdravý duch
 
 
Z našich článků
  • Co se hýbe, žije

Co se hýbe, žije: tělo i myšlenka. Když komunikujeme, duševně žijeme. Život je bohatší i v úplné materiální prostotě. Když komunikujeme s Bohem, žijeme vnitřně, duchovně. Neustálá komunikace je neustálým vyjadřováním a prezentováním našeho myšlení - analyzujeme prožité situace, srovnáváme získané informace, předkládáme naše city - jejich úspěšných či neúspěšných boj, hledáme rovnováhu a pokoj v srdci. Komunikací jsme usměrňováni a šlechtěni, což získává trvalou pečeť v podobě charakteru. Podmínkou je však dialog v pravém vytříbení hodnot. Chceme-li denně pokračovat v pokroku zušlechťování, musíme více poslouchat než mluvit. Ze strany Boží jde o cenné informace a instrukce, které je užitečné nejen slyšet, ale i poslechnout. Když tato vřelá a užitečná komunikace vznikne mezi námi a našim Vykupitelem, prožíváme neustálou radost, kterou můžeme infikovat i ostatní. Chcete růst? Komunikujte neustále s Bohem. On vás vychová v nebeských principech.

  • Neuvěřitelná zpráva

Příroda, právě tak jako zjevení svědčí o lásce Boží.  Pohleďte na pozoruhodné a krásné věci přírody.  Pomyslete na to, jak podivuhodně se přizpůsobují potřebě a blahu nejen člověka, ale všech živých bytostí.  Sluneční svit a déšť, jež obšťastňují zemi, pahorky, jezera i pláně, mluví k nám o lásce Stvořitelově. 
Bůh stvořil člověka naprosto dokonalého a šťastného.  Teprve přestoupení zákona Božího - zákona lásky - přineslo hoře a smrt.  I když svět padl do hříchu, není jen místem strasti a bídy.  V přírodě samé nacházíme poselství naděje a útěchy.  I na bodlácích jsou květy a trní je poseto růžemi. 
Ačkoli existují všechny tyto důkazy o Boží lásce, zaslepil nepřítel dobra srdce lidí natolik, že vzhlížejí k Bohu se strachem a představují si, že je přísný a neúprosný.  Proto přišel Ježíš a žil mezi lidmi, aby rozptýlil tento temný stín tím, že odhalí světu nekonečnou lásku Boží.  Vzal na sebe lidskou podobu, aby se mohl přiblížit potřebám člověka.  Ani ti nejchudší a nejskromnější se nebáli k němu přistoupit.  I děti pociťovaly jeho přitažlivost.  Rády mu sedávaly u nohou a na kolenou a s důvěrou pohlížely do zamyšlené tváře, z níž vyzařovala láska.
Ježíš žil, trpěl a umřel, aby nás vykoupil. Neposkvrněný Syn Boží vzal na sebe tíhu našich hříchů.  Taková láska nemá obdoby.  Lidé padlí do hříchu se spojením s Kristem vskutku mohou stát hodnými jména "dítky Boží". 
Když člověk padl do hříchu, vzdálil se Bohu; země se oddělila od nebe.  Přes propast, která vznikla, nemohlo být spojení.  Avšak skrze Krista mohla být země opět spojena s nebesy.  Kristus nás dokáže spojit s pramenem věčné síly!  Jak se však dostaneme ke Kristu?
Tuto otázku vyslovili už lidé kdysi dávno.  Apoštol Pavel jim tehdy odpověděl:  "Čiňte pokání."  Mnozí lidé nechápou pravou podstatu pokání.  Jsou zarmouceni, protože hřešili, a dokonce činí určitou vnější nápravu, poněvadž se obávají, že jim spáchané zlo přinese utrpení.  Pravé pokání obsahuje lítost nad hříchem a odvrácení se od hříchu.  Opravdová změna v životě nastane, až když se od hříchu odvrátíme srdcem.
Mnozí lidé se pokoušejí uklidnit své probuzené svědomí tím, že si myslí, že mohou své špatné jednání změnit, kdykoliv se k tomu rozhodnou.  To však není snadné.  Kristus je ochoten osvobodit nás od hříchu, neznásilňuje však naši vůli.  Je-li tedy vůle naše vůle ustavičným hřešením zcela poddána zlu, nepřejeme-li si být svobodni, nechceme-li přijmout jeho milost, co může pro nás udělat?  Sami jsme se zahubili tím, že jsme vytrvale odmítali jeho lásku.
Podmínky, za nichž lze získat Boží odpuštění, jsou prosté.  Vyznejte své hříchy Bohu, jenž jediný může odpustit, a své nedostatky jeden druhému.  Jako syn přiznává milujícímu otci svou vinu, tak kajícník přináší všechny své hříchy před Boha.  Bohu se musí odevzdat celé srdce, jinak nemůže nastat změna.  Boj s vlastním já, je tím největším zápasem, který člověk bojuje.  Vzdát se vlastního já, podřídit všechno vůli Boží, vyžaduje velké úsilí.
Máte pocit, že je příliš velkou obětí odevzdat všechno Bohu?  Položte si otázku:  "Co dal Kristus za mne?"  Bůh od nás nepožaduje, abychom se vzdali něčeho, co slouží k našemu dobru.
Kolik lidí si myslí, že nejsou dost dobří, aby mohli přijít ke Kristu.  Myslíte si, že se polepšíte jen vlastním úsilím?    Pomoc je jedině u Boha. 
Nikdo není tak hříšný, aby nemohl najít sílu, čistotu a spravedlnost v Ježíši, který zemřel za všechny.  Kristus čeká, aby mohl z hříšníka sejmout tíhu hříchu.  I dnes Tě zve. Nečekej na silnější víru, na lepší příležitost nebo na někoho, kdo je svatější. Jdi k Ježíši s celým svým srdcem a požádej Ho o odpuštění.

"Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v Něho nezahynul, ale měl život věčný."
Jan 3:16

Naše zdraví - Stránky o zdravém životním stylu a duchovním životě. (c) 2007    nasezdravi@seznam.cz
Další články
Akné
Kožní vyrážky jsou často způsobeny kozumací velkého množství masa, bílého cukru, denaturované mouky (ne celozrnné a čerstvě pomleté), vajíček a stimulantů (k tomu patří i koření), nebo také nedostatkem zdravé stravy jako je čerstvá zelenina, celozrnné potraviny, ovoce, ořechy a luštěniny. Kožní problémy často následují nebo se objeví při problémech s plícemi nebo tlustým střevem. Celý článek najdeš zde


Alkoholová závislost
Alkohol je dobrý podvodník: člověk se cítí šťastný, když je mu mizerně, a silný, když je slabý. Ničí to jeho játra, kazí manželství, ubližuje dětem, nabourává jeho zaměstnání, zkrátka alkohol dělá z člověka „flákače“. Celý alkoholový průmysl by měl být zakázaný, protože pouze dělá z lidi hlupáky za velké peníze. Celý článek najdeš zde


Deprese
Deprese může být zapříčiněna ztrátou milované osoby nebo zaměstnání, alergií na nějaké jídlo, hypoglykémii, problémy v prostředí, kde se nacházím, nebo období menopausy. Může to být cokoliv, co naruší u člověka význam hodnoty, stability, bezpečí nebo efektivnosti.
Čtyřicet procent lidí trpících tímto problémem má jednoho nebo oba rodiče, kteří tím také trpí. Celý článek najdeš zde


Lupy
Často se to stává těm, kteří mají mastné vlasy, jelikož takhle jsou náchylnější ke vzniku povrchového akutního nebo chronického bakteriálního prostředí na kůži.
Příčinou je, že mazové žlázy produkují více mazu. Tento maz slepuje dohromady buňky a kůži. Nadbytek produkce mazu může být způsoben nedostatkem některých z živin. Celý článek najdeš zde


Brambory
Správně biologicky pěstované brambory, nejlépe v písčité půdě, mají jemnou chuť, která připomíná ořechy, ale není tak výrazná. Brambory můžeme jíst i syrové, 3x denně, aniž by se nám zprotivily, nebo abychom jimi byli přesyceni.
Jsou-li však brambory pěstované pomocí umělých hnojiv, chutnají odporně a škrábou v krku, musí to být tedy jedině brambory z vlastní zahrádky.  Celý článek najdeš zde


Vápník a zdravé kosti
Vápník je potřeba pro stavbu a obnovu kostí a zubů. Je podstatný pro funkci srdce a svalů. Chrání před vstřebáváním radioaktivního stroncia. Je potřebný pro srážení enzymů a krve. Je velmi důležitý v těhotenství a kojení. Urychluje všechny léčivé procesy. Pomáhá udržovat vhodný soulad mezi sodíkem, draslíkem a magnéziem. Je potřebný pro léčbu osteoporosy, snižuje vysoký krevní tlak. Zklidňuje srdeční funkce a má tendenci snižovat bolest. Celý článek najdeš zde


Využití a aplikace čárklu
Čárkl je velmi účinnou pomocí při průjmech, dyspepsii, střevních problémech, nadýmání, autointoxikaci, vředech a dalších často velmi vážných problémech zažívacího ústrojí. Také velmi pomáhá při páchnoucí stolici a zácpě, pokud se smíchá s olivovým olejem. Celý článek najdeš zde


Tea Tree Oil
Olej z čajovníku má dlouhou historii tradičního použití. Australští domorodci používali čajovníkové listy na kožní rány, popáleniny a infekce tak, že rozdrtili listy a aplikovali je na postiženou oblast.. Olej z čajovníku obsahuje terpenoid, který má antiseptické a antimykotické (proti plísňové) vlastnosti. Je charakteristický vysokým obsahem aktivní látky (terpinen-4-ol),  díky němuž je čajovníkový olej tak antimikrobiální. Celý článek najdeš zde


Měsíčková mast
Měsíčková mast vyrobená doma je naprosto rozdílná od ostatních přípravků s obsahem měsíčku běžně dostupných v obchodech či lékárnách. Díky svému složení a postupu je naprosto čistá a vhodná k aplikaci na jakékoliv místo na těle (např. i na intimní partie), a taky má uchovány všechny enzymy, vitaminy a jiné látky, které zaručují její léčivý proces. Celý článek najdeš zde


Horečková koupel
Na rozdíl od ostatních způsobů léčení, umělá horečka s sebou nepřináší žádné ochlazení, šok nebo toxické reakce. Horké koupele, i když jsou třeba jen krátké, stimulují imunitní mechanismus celého těla a léčí dokonce původce horečky. Největší nárůst neutrofilních bílých krvinek nastává jednu anebo dvě hodiny po ukončení koupele. Počet lymfocytů začíná narůstat o několik hodin později (dokonce někdy až po jednom dni) a to pokračuje po několik dalších dní. Celý článek najdeš zde


Parní lázně nohou
Sedni si na židli s odhalenými nohami, zbytek těla zakryj dekou nebo jinou přikrývkou. Na nádobu s horkou vodou dej dřevěné laťky a na ně polož chodidla. Nohy zakryj přikrývkou až na zem. Takto seď asi 15 až 20 minut. Nakonec si nohy osprchuj studenou vodou.  Celý článek najdeš zde