Domácí přírodní léčba - Speciál
Naše zdraví - Stránky o zdravém životním stylu a duchovním životě. (c) 2007    nasezdravi@seznam.cz
Jako první je důležité si uvědomit svou závislost. Mnoho lidí odmítá přijmout tuto skutečnost, takže jejich problém pokračuje dál.
Víš, v jaké jsi situaci: pití alkoholu velmi rychle ukracuje délku života. Rejstřík úmrtí dvou milionů pojištěnců ve 43 amerických zdravotních pojišťovnách během dvaceti let měl shrnutí:
Lidé, kteří vypili denně dvě sklenice piva nebo jednu sklenici whisky měli o 18% vyšší pravděpodobnost úmrtnosti než průběžný Američan. U těch, kteří vypili denně více než dvě sklenice piva nebo jednu sklenici whisky byla pravděpodobnost úmrtí vyšší o 86%.
Alkohol způsobuje cirhózu jater. Toto onemocnění postupuje velmi rychle a vede k smrti. Snižuje odolnost vůči nemocem, zvláště zápalu plic. Chronický alkoholismus vede k mentálním onemocněním. Studie 56000 pacientů v Massachusetts (USA) zjistila, že jedna pětina všech zaregistrovaných byli alkoholici.
Alkohol není jídlo a nemůže dodat tělu výživu ani sílu. Zdá se, že tě zahřeje; ale to jen proto, že se odvádí krev z vnitřních orgánů na povrch. Alkohol vysušuje mozkové buňky a po nějaké době je ničeno více a více buněk. Jak chceš, aby tvůj mozek pracoval, až budeš starší?

Alkoholici potřebují dobré přátele. Najdi si nějaké. Součástí úspěchu klubu AA (anonymní alkoholici) je skupinové společné setkávání každý týden a navíc skutečnost, že každý má někoho, komu může zavolat, když potřebuje.
V roce 1967 byl učiněn experiment doktorem U. D. Registerem (univerzita Loma Linda v Kalifornii), který zjistil, že krysy, které se živily nezdravými potravinami, chtěly pít raději ředěný alkohol než čistou vodu. Když jim do stravy přidal kávu, tak se jejich chuť na alkohol ještě zvýšila. Když je začal krmit výživnou skvělou stravou, tak se skoro všechny krysy naprosto vzdaly alkoholu a vrátily se k pití čisté vody.
Skoro před sto lety zaplatil Horace Fletcher, badatel v oblasti důkladného žvýkání potravy, některým opilcům, aby podstoupili jistý experiment. Mohli mít zdarma tolik alkoholu, kolik chtěli, pokud budou dělat dvě věci: jíst výživná jídla – a žvýkali každý hlt alkoholu dříve, než ho spolknou. Ti, kteří to takto dělali, ztratili zájem o alkohol – i když ho mohli mít tolik, kolik chtěli. A zadarmo.

Pití alkoholu způsobuje nedostatek vitamínů B komplex. Takže když se rozhodneš, že skončíš s alkoholem, užívej každý den pangamin nebo jiné potravinové doplňky s B komplexem.
Niacin (B3) je mnohými badateli brán jako nejdůležitější samostatný vitamin v překonání závislosti na alkoholu. „B3 dalece převyšuje všechny ostatní terapie při léčbě alkoholiků.“ Dr. Russell F. Smith, University of Michigan doporučuje dávku 12 gramů niacinu denně po několik let. (uvědom si, že niacin způsobuje zčervenání tváří několik minut po spolknutí. To je přirozené a nijak to tělu neškodí)
Velmi důležitý je také vitamin B6 (pyridoxin).
Další důležité vitaminy jsou C, B1, B12 a E. Nejlepší je brát potraviny obsahující celý komplex vitamínů B.
Je důležité také zmínit, že pokud začneš užívat zvýšené množství vitamin B3 (niacin), bude tvé tělo mít vyšší potřebu vitaminu C (denně tak 1gram).
I když už získáš vítězství nad svou závislostí, jez i nadále výživnou stravu a užívej tyto vitamíny.

Z minerálů je velmi důležitý hořčík. Zjistilo se, že příznaky nedostatku hořčíku jsou naprosto stejné jako příznaky deliria tremens, absťáku. Doktor Edmund G. Flink z West Virginia University Medical School zjistil, že hořčík (stopový prvek) velmi zlepšuje schopnost vítězství nad alkoholem a veškeré abstinenční příznaky, kterým se říká delirium tremens.
Studie prokázala, že špatná nezdravá strava (jako třeba párek v rohlíku, asijské nudle, bramborové lupínky, sladké trubičky a sladké limonády), anebo narkotika (káva, čaj, cigarety, tvrdé drogy)  či dráždivé pokrmy (koření, chuťové přísady, omáčky, kečupy, zálivky aj.) – to vše zvyšuje chuť na alkohol.
Lékaři doporučují „terapii odporu“. Podají člověku určitou dávku alkoholu, do kterého zamíchají produkt, který vyvolává nevolnost. Je to například apomorfin a emetin (dávidlo). Tohle má tendenci vyvolat v člověku odpor k alkoholu. Díky velmi krutým fyzickým reakcím je potřeba tuhle léčbu konat jen po přísným lékařským dohledem.
Ale takovéto léčby jsou často pouze dočasné. Mnohem lepší je výživný program, víra v Boha, upřímná modlitba, jasné rozhodnutí a přítel, se kterým mohu hovořit.

V roce 1935 byl v Americe jedním alkoholikem, který si vyřešil svůj vlastní problém, vytvořen klub AA – anonymní alkoholici, aby se pokusil pomoci ostatním opilcům se z toho dostat. Tohle dodalo tomuto člověku velký důvod, proč žít. Dodalo mu to energii. Musel pomáhat druhým lidem.
Anonymní alkoholici poskytují kamarády, se kterými si můžeš vyprávět; a to je velmi důležité.

V české republice klub anonymních alkoholiků působí v mnohých městech. Bližší informace je možno získat v centrální kanceláři:

Klub anonymních alkoholiků
Na Poříči 16,
Praha 1; 11000,
telefon: 224818247
WWW


Tady je dvanáct bodů jejich programu:

 • Krok 1. Přiznáváme si, že jsme byli bezmocní nad alkoholem; naše životy se staly neovladatelné.
 • Krok 2. Uvěřili jsme, že Moc větší, než my sami, nám může obnovit zdravé rozhodování.
 • Krok 3. Učinili jsme rozhodnutí dát svou vůli a své životy do péče Boha, když jsme pochopili jeho moc a sílu.
 • Krok 4. Udělali jsme si vnitřní důkladný inventář ve vlastním srdci a mravnosti.
 • Krok 5. Přiznáváme Bohu, sobě a všem ostatním lidem tu pravou povahu našeho špatného jednání.
 • Krok 6. Jsme připraveni, aby z nás Bůh odstranil všechny tyto vady charakteru.
 • Krok 7. Pokorně Ho prosíme, aby odstranil naše zkratkovité jednání.
 • Krok 8. Udělali jsme si seznam všech lidí, kterým jsme ublížili; a jsme ochotni jim vše vynahradit.
 • Krok 9. Už jsme vykonali přímou náhradu těm lidem, kterým to je jen trochu možné a pokud by jim to neublížilo ani nikomu jinému.
 • Krok 10. Děláme si osobní inventář; a brzo jsme si uvědomili, co jsme učinili zlého.
 • Krok 11. Usilujeme skrze modlitbu a rozjímaní s Bohem, abychom zlepšili svůj kontakt svědomí s Bohem, když jsme Mu porozuměli. Modlíme se, abychom poznali jeho vůli pro nás a aby nám dal moc tuto vůli vykonat.
 • Krok 12. Když jsme díky těmto bodům prožili duchovní probuzení, snažíme se toto poselství nést alkoholikům a praktikovat to ve všech oblastech našeho života.Nedávno vznikla v Americe nová skupina léčebného přístupu. Nazývá se 4-DK Plán ( 4 dimenzový klíč k problému alkoholismu). Tyto čtyři dimenze jsou fyzická, mentální, sociální a spirituální. Plán spočívá ve vzdělávání a může začít v jakékoliv společnosti. Je pozitivní a zdůrazňuje dobré zdraví a plný život. U nás se tato metoda zatím žel nezačala nějak organizovaně praktikovat.
Alkoholismus je problém, nad kterým se dá zvítězit. Zvládli to druzí a zvládneš to i ty. Pečlivě si pročti následující informaci a udělej přesně to, co se tam píše. Toto může znamenat pro tebe začátek nového života.
 • Zaprvé: Musíš přijmout skutečnost, že máš problém. Musíš být přesvědčen, že musíš skončit, kvůli sobě a kvůli těm, které máš rád.
 • Zadruhé: Musíš přijmout fakt, že to nezvládneš sám. Pouze v Boží síle to zvládneš. Tuto sílu můžeš přijmout pouze skrze upřímnou modlitbu o pomoc. Sám si klekni někde o samotě a volej k Bohu, řekni Mu celý problém. Řekni Mu, co jsi udělal špatného a požádej Ho, ať ti odpustí. A mysli to vážně. Řekni Mu, že ses rozhodl Mu svěřit celý svůj po zbytek života. A mysli to vážně. Řekni Mu, že jsi ochotný obětovat cokoliv, co toto odevzdání bude stát. A mysli to vážně. Potom ho požádej o sílu, aby ses zbavil tohoto zlozvyku. Požádej ho o pomoc, abys to buď zvládl sám, nebo aby ti dal jednoho nebo víc kamarádů, kteří tě budou povzbuzovat.
 • Zatřetí: Přijmi skutečnost, že nebudeš blízko Bohu, pokud nebudeš číst jeho psané Slovo – Bibli – každý den. A každý den mu v modlitbě děkuji a pros o odpuštění a pomoc. Každý nový den začni s Bohem. Neexistují zkratky, jsou to akorát okliky. Každý den začni s Bohem a pak s ním celý den choď.
 • Začtvrté: Přijmi skutečnost, že modlitba o pomoc má být také doplněna modlitbou díkuvzdání. Díkuvzdání je mocné. Věř Bohu. Věř, že existuje; věř, že ti pomůže. Věř tomu celý den a v noci taky. Často k Němu mluv – budeš mít pomoc, když ji budeš potřebovat, pokud s Ním stále budeš. Věř, že ti odpustí a přijme tě, i když děláš chyby. Věř, že tě hluboce miluje, hlouběji, než tě kdy vůbec napadlo, že je možné. Snažil se ti pomoci už dlouhá léta, ale tvá tvrdohlavá životní cesta Mu bránila. Dovol Mu, ať ti pomůže tím, co ti chce dát. Neustále Mu za to děkuj. Děkuji Mu, i když se věci zdají temné a zdá se, že nemáš nikoho po boku.
 • Zapáté: Musíš zdělat ve svém životě změny. Musíš více cvičit na čerstvém vzduchu a dostatečně v noci odpočívat. Vzdej se věcí, které tě oddělují od Boha. Pokud televize, rádio a hudba, na kterou jsi zvyklý, tě odděluje od Boha, tak je vyhoď pryč. Možná zjistíš, že si budeš muset najít nějaké nové přátelé a přestat se scházet s některými starými. Jim nezáleží na tvé nové životné cestě a chtějí, abys dále s nimi trávil čas při dělání věcí, o které už nemáš zájem. Nejlepší je si najít nové přátele. Začni pravidelně chodit mezi lidi, které také miluji Boha a podle toho jednají. Tam si snáze najdeš přátele.
 • Zašesté: Velmi ti pomůže, pokud podstoupíš celo očistnou kúru. To pomůže, aby se z tvého těla dostal alkohol rychleji a účinněji; čím rychleji se z tebe alkohol dostane, tím rychleji se zbavíš staré chuti. Takovýto program ti také velmi pomůže při abstinenčních krizích.

Jak už víš, je potřeba, abys tyto špatné praktiky skončil okamžitě se vším všudy. Nedá se s tím skoncovat tak, že si budeš postupně omezovat dávky. Chceš se zbavit té staré chuti, jak nejrychleji to jen jde.

Tady je čtyřdenní program:
Abys zvládl tento program, budeš asi potřebovat někoho, kdo ti pomůže. Koupele, které jsou níže zmíněné, ti pomohou, aby ses rychleji zbavil všech nečistot. Pokračuj s nimi v menším rozsahu i v dalších dnech. Toto je čtyřdenní program a abys ho zvládl, měl bys být doma. Budou z tebe odcházet nečistoty, budeš potřebovat výživnou stravu a dobrý odpočinek.
Připrav si bylinný čaj z následujících bylin: stejné množství šanta kočičí, šišák stranokvětý, modrý sporýš lékařský. Nijak si to neslaď. Smíchej je v hrnci a dej dvě polévkové lžíce na litr vody a uveď do varu. Potom to vypni a nechej luhovat dvacet minut. Tato dávka je asi na den a půl. Co dvě hodiny vypij menší skleničku, kromě noci. Šanta a šišák mají uklidňující a uspávající účinek a sporýš pomáhá k pocení.
 • První den v sedm ráno vypij sklenici vody. V osm hodin vypij skleničku čaje. To ti pomůže, abys usnul. Čím více budeš během těchto prvních abstinenčních dní spát, tím lehčí to pro tebe bude a tím méně budeš mít abstinenční problémů. Opravdu to tak funguje. Zůstaň v posteli a spi. Každé dvě hodinky vypij další sklenici čaje. V šest večer si dej horkou a studenou sprchu.
 • Druhý den – to samé jako první den, ale večer si dej rajčatovou šťávu a do toho zamíchej půl čajové lžičky kajenského pepře. Žaludek je zvyklý na alkohol a toto mu pomůže v začátcích, ale neber si černý pepř.
 • Třetí den – to samé jako první den, večer si dej lehké jídlo, třeba nakrájené rajče nebo pokud ti to bude více vyhovovat, dej si zase jen rajskou šťávu s kajenským pepřem.
 • Čtvrtý den – to stejné jak předchozí dny, ale ráno si dej čerstvé ovoce nebo namočené sušené ovoce a v poledne si dej zeleninový salát, ale ne příliš mnoho.
 • Pátý den – jez normálně ale výživnou stravu. Už nejez nekvalitní a průmyslově zpracované a znehodnocené potraviny. Program skončil

Tento program vymyslel jeden bylinkář, který zemřel v sedmdesátých letech dvacátého století. Používal to velmi úspěšně u mnoha lidí. Viděla že to pomáhá lidem, kteří byli závislí na alkoholu nebo cigaretách.
Během tohoto programu, stejně jako i bezprostředně po něm, je velmi důležitý odpočinek. Jedna z metod, jak toho dosáhnout, jsou koupele o teplotě 33-36 stupňů. Je potřeba zajistit tiché prostředí. Člověk by v žádném případě neměl používat kávu, ostrá koření a ochucovadla; měl by s nimi provždy skoncovat. Tyto totiž způsobují, že člověk poté dostane chuť na alkohol. Je potřeba jíst dostatek ovoce, zeleniny a obilovin, stejně jako vody, aby se nahradily ztráty z těla.
Doktor Thečin G. Randlph zjistil, že lidé, kteří pravidelně konzumují alkoholické nápoje se stanou přecitlivělí na věci, ze kterých se tyto nápoje vyrábí: „V takovémto pořadí výskytu byly zjištěny u alkoholiků přecitlivělosti na kukuřici, slad, pšenici, ječmen, hroznové víno a brambory. Je nám všem známé, že alkoholické nápoje, které se vyrábí u nás v Americe, se vyrábí ze zdrojů ve stejném pořadí.“
Ale mnohem důležitější než toto všechno je, že se člověk odevzdá Ježíši Kristu a chce vírou v Něho přesně poslouchat všech deset Božích přikázání (2. Mojžíčova 20. kapitola, verše 3-17). Bůh ti pomůže.
Zpět do menuJak se zbavit závislosti na alkoholu       Vance Ferrel